Přeskočit na obsah

Jediná rocková televize

Kontakt

Sídlo společnosti

Digital Broadcasting s.r.o.
Stavební 992/1
708 00 Ostrava – Poruba

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, složka C 40226
IČ 268 39 407

Kontaktujte nás

Tel: +420 596 969 111
E-mail: info@tvrebel.cz

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se sídlem v Praze. RRTV je ústředním orgánem státní správy České republiky pro zákonnou regulaci v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.

Adresa sídla RRTV a kontakt na Úřad RRTV je na webových stránkách www.rrtv.cz.

Držitelem licence k provozování programu TV Rebel je společnost Digital Broadcasting s.r.o.

Digital Broadcasting s.r.o.,
Stavební 992/1,
708 00 Ostrava – Poruba

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, složka C 40226
IČ 268 39 407